Aksara Sunda

Angka / Nomer

Aksara / Huruf Vokal

Aksara / Huruf Konsonan
Contoh Penulisan Aksara Sunda

aya hiji rupa sato leutik, éngkang-éngkang,
éngkang-éngkang, sok luluncatan di cai, ari bangun arék sarupa jeung lancah.

Prasasti Kawali Make Aksara Sunda

0 Waleran:

Sapuluh Seratan nu Pangpajengna Diaos