'ibadah, ubudiyyah, 'ubudah

'Ibadah teh mashdar Tsulatsi Mazid tina 'aabada yu'aabidu mu'aabadatan
Bima'na musyarokah bainasnaini (hubungan antara dua pihak)
Jalma anu ibadahna (isim fa'il) disebut 'aabid
Anu di'ibadahan (isim maf'ul) disebut ma'bud

Ubudiyyah & 'Ubudah, mashdar Tsulatsi mujarrod tina 'abada ya'budu
Bima'na Lazim (independen), ieu teh jadi sebutan pikeun praktek-praktek ibadah tertentu

* huruf Ya nisbat dina lafadz 'ubudiyyah anu ngabedakeun tina lafadz 'ubudah (teu di nisbat)
nuduhkeun ma'na nu leuwih luas dina 'ubudah dibanding 'ubudiyyah.

____________________________________
penjelasanana ditukil tina pangandika-pangandika 'ulama anu masyhur dina fan tashawuf, diantawisna:

1. IMAM QUSYAIRI (Al-Imam Abul-Qosim Al-Qusyairi)
2. SYEKH AHMAD HIKAM (As-Syekh Ahmad bin Atho'illah As-Sakandariy)
____________________________________


Manusa kabagi kana 3 tingkatan numutkeun ka'elmuanana
1. 'Awam (umum)
2. Khowash (khusus)
3. Khowashil-khowash (saluhureun tinu khusus)


Manusa kabagi kana 3 tingkatan numutkeun kata'atanana
1. Mujahadah (nyaan pisan)
2. Mukadabah (ngarasakeun beuratna ibadah)
3. Musyahadah (nyaksen ka Alloh)


Manusa kabagi kana 3 tingkatan numutkeun patekadanana
1. Ilmul-Yaqin
2. 'Ainul Yaqin
3. Haqqul Yaqiin

Manusa kabagi 3 numutkeun ka'abdianana

1. Ahli 'ibadah - Ahli ibadah anu kadar ta'at kalawan teu tadzallul (teu ajrih di payuneun Alloh)
*kaasupkeun masih 'Awam
*ibadahna nurutkeun ilmul-yaqin hungkul
*tapi ibadahna nyaan / mujahadah

2. Ahli 'ubudiyyah - Ahli ibadah anu ajrih dirina payuneun Alloh
*ieu kaasupkeun Ahli Khowas (khusus)
*ieu kaasupkeun Mukadabah / Nandangan kana gogoda ibadah
*tur 'ainul yaqin kalawan bathinna

3. Ahli'Ubadah - Ahli ibadah anu Nungkulkeun Ruhna mung ka Alloh
*ieu Ahli khowasil-khowas (istimewa)
*ieu anu Musyahadah (ma'rifat ka Gusti Alloh sapanjang hirupna)
*tur anu Haqqul Yaqin (iman taslim haqq kalawan taya cacad)

Catetan:
No 1 tuduh kana darajat awal / panghandapna diantara ahli ibadah.
No 2 tuduh kana darajat pinengah / sedeng.
No 3 tuduh kana darajat pangluhurna / ahli ma'rifat tea

'ibadah, ubudiyyah, 'ubudah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Andi AF Studio

0 komentar: